فیلتر درایر filter drier

فیلتر درایر چیست : 
 فیلتر درایر به زبانی ساده فیلتر خشک کن که مخلوطی از غربال مولکولی و آلومینا فعال شده است به منظور جذب رطوبت و جذب اسید و حفاظت دستگاه تهویه مطبوع است استفاده می گردد.
فیلتر درایر پیشرو در سیستم حفاظت دستگاه تهویه مطبوع است.فیلتر درایر با به عبارت دیگر فیلتر خشک کن است که مانع ورود مواد جامد به سیستم می شوند. رطوبت بلای کمپرسوراست رطوبت با گسترش یخ دستگاه را مسدود می کند و باعث کاهش کارایی سیستم می شود، یا می تواند اسید هایی را ایجاد کند که به کمپرسور و سایر اجزای آسیب برساند. آلاینده های جامد می توانند دستگاه های انبساط (لوله مویین یا شیر انبساط EXV , TXV) را ببندند و کمپرسورها را دچار آسیب جبران ناپذیر نماید.
کابرد فیلتر درایر:
فیلتر درایر در چیلر ، مینی چیلر ، کندانسورهای سردخانه ای و برخی موارد در داکت اسپلیت ها هم بکار می رود

انواع فیلتر درایر:
فیلتر درایر دو منظوره جهت جذب رطوبت بالا و جذب اسید 
فیلتر درایر فقط خشک کن جذب رطوبت 
Filter Drier فیلتر درایر filter drier
فیلتر درایر
 انتخاب یک فیلتر درایر ( فیلتر خشک کن) مناسب
پیمانکاران خدمات تهویه مطبوع از فیلتر درایر دارای مخلوط غربال مولکولی  و آلومینا را برای هر دو مورد جذب رطوبت بالا و جذب اسید انتخاب می کنند. نوع DAS شرکت دانفوس Danfoss در خط مکش برای تمیز کردن سیستم های خنک کننده و AC با مبرد های فلوراید پس از یک فشردن کمپرسور استفاده می شود. هسته جامد اسید های مضر و همچنین رطوبت را برای محافظت از کمپرسور از نارسایی زودرس جذب می کند.
فیلتر درایر خشک کن سیکل تهویه مطبوع 
تمام خشک کن ها با یک طراحی هسته جامد ساخته شده اند تا با حداقل رساندن افت فشار موجب کاهش حداکثر رطوبت را در خطوط گردند این فیلتر درایر روی خط مایع نصب میگردد و نصبت به فیلتر های دو منظوره رطوبت و اسیداز قیمت اقتصادی تری برخوردار هستند.

تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا در مقررات ملی ساختمان

طبق مقرارت ملی ساختمان تعاریف زیر برقرار است:

ساختمان با درزهای معمولی : ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده باشد و درزبندی جدارهای خارجی آن امکان تعویض هوای طبیعی به میزان ۰٫۵دفعه حجم فضا در سرعت یا بیشتر را بدهد.

ساختمان با درزهای هوابند : ساختمانی که جداره های خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره ها، محل عبور لوله ها و کابلها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، تا اندازه ای حفاظت شده باشد که تعویض هوای طبیعی کمتر از ۰٫۵دفعه حجم فضا در ساعت باشد.

air changes goldman 300x106 تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا چیست

تعویض هوا، در هر فضایی که در اشغال و تصرف انسان است، به منظورهای زیر بایدانجام گیرد:
۱) تأمین اکسیژن برای تنفس؛
۲) جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛
۳) تخلیه هوای بودار، دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر؛
۴) جلوگیری از راکد ماندن هوا؛
۵) جلوگیری از تراکم رطوبت.

تعویض هوای طبیعی

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای موردنیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد، تعویض هوا (تهویه)ی طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان، از قبیل در، پنجره ، دریچه، شبکه و مانندآن، صورت گیرد.

تعویض هوای مکانیکیventilation 300x242 تعویض هوا  (Ventilation)

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و فضاهای ساختمان، که با تهویهء طبیعی نتوان تعویض هوای لازم را فراهم آورد، باید تعویض هوای مکانیکی انجام گیرد.
تعویض هوای مکانیکی باید شامل هوای رفت، هوای برگشت و یاتخلیهء هوا باشد.
الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا” برابر مجموع هوای برگشت و تخلیهء هوا باشد.
ب ) این سیستم باید، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار نماید.
تعویض هوا (تهویه)ی مکانیکی توسط سیستم های تهویه مطبوعانجام می گیرد

ادامه دارد…..

Ingress Protection

IPXX

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گردو خاک و آب و رطوبت را بیان می کند  و با کلاس عایقی(حرارتی)    AوEوBوFوHوC متفاوت است که مطابق تصویر  زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.

مثال : IP65
۶ به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غباردر IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
۵ به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (۳۶۰ درجه) بدون فشار در IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP درجه حفاظت تجهیزات .نشان دهنده این است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.
در زیر می‌توانید شاخصه‌های اختصاصی کلاس‌های مختلف IP  دو رقمی را با هم مقایسه کنید:

عدد اول درجه حفاظتی

IPXX Sold Ingress Protection

۰درجه حفاظت تجهیزات: هیچ حفاظتی در برابر قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل  محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:در برابر تماس‌های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمت‌های برق ‌دار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده می‌توان به قسمتهای برق‌دار  و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر  ورود اشیاء با قطر بزرگتر  از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از ۲/۵ دو و نیم میلیمتر حفاظت شده و به طور کلی اشیاء با قطر بیش از دو و نیم میلیمتر نمی توانند وارد دستگاه شوند.

۴درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت‌های برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گرد و غباری که وارد دستگاه می‌شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.

۶:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماس‌های خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.

عدد دوم درجه حفاظتی

IPXX liq Ingress Protection

۰:دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۶۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۴درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.

۶درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

۷درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود.

۸درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

و IP های رایج IP56,IP44,IP24 که بسیار در صنعت به خصوص تهویه مطبوع از این درجه حفاظت تجهیزات استفاده می شود که تجهیزات مانند تابلو برق ، فن و الکتروموتور فن کویل ها و هواساز ها بسته به نوع شرایط از این درجه حفاظت تجهیزات یا همان IP  استفاده می شود

The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, classifies and rates the degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures. It is published by the International Electro technical Commission (IEC). The equivalent European standard is EN 60529.

pdf Ingress Protectionدانلود مطالبIPXX با فرمت PDF

 

لطفن به احترام این شعر بلند شوید

NASTARAN Basahrdoost لطفن به احترام این شعر بلند شوید

کتاب مجموعه اشعار نسترن بشردوست به نام لطفن به احترام این شعر بلند شوید
منتشر شد.

 

با زخم هایم
بازی می کنم.
می خندانم شان
جا به جای شان می کنم
روی بازو
روی پیشانی
روی ران
قلب.
درست است که اینطور
خوب نمی شوند
اما
با درد می خندیم.

#نسترن_بشردوست

 

هنوز نرفته ام
که دلم برای دیوارهای خانه
تنگ می شود
شاعران
پنجره ها را با خود می برند
من
آجرها را
هر کجا که باشم
خانه ام دیوار است.

 

 

 

 

مجال بده مرگ

صبح اول وقت
هنوز دکمه ی پیراهن ام را
نبسته ام
هیز رو به روی سینه ام
نشسته ایمجال بده مرگ
این آخرین چای را
با تو نه
با همسرم می نوشم
به سلامتی همه ی چای هایی
که نوشیده ایممجال بده مرگ
باید دوش بگیرم
زیر آب نه
در حباب های خالی
که یکی یکی می ترکند
و تو بیرون می زنی
مانند تاول روی پوست

مجال می دهم به تو مرگ
برای قدردانی از شکیبایی ات
رقص خداحافظی با زندگی را
در آغوش تو
اجرا می کنم

موسیقی کو؟
نوازنده کجاست؟
آرام آرام از صدا شروع کنید
و به نت سکوت برسید

پانزده اسفند نود و چهار
#نسترن_بشردوست

دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی

کتابچه وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

دو کتاب تازه منتشر شده در زمینه آسیب های اجتماعی که مولف آن سرکار خانم بهرامجی است

خواندن آن را به تمامی کتابخوانان و مددکاران در زمینه آسیب های اجتماعی توصیه می شود.

Refugee دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه آموزش کنواسیون مربوط به وضعیت پناهندگان به زبان ساده

 • تألیف آزاده بهرامجی

Prevention of AIDS دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب پیشگیری از اچ آی وی

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

 • تألیف آزاده بهرامجی
 • تصویر گری یگانه بیداریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

drawing mechanical 01 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخستنقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

هدف این بخش

معرفی نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم

نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
مسیر  و نحوه لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی

نماد های نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی 

لوله ها                      ………………………………..………………     Pipes

لوله آب سرد مصرفی                 ــ . ــ  . ــ . ــ  .  ــ . ـــ             Domestic Cold Water   

لوله آب گرم مصرفی                 ــ . . ــ  . . ــ . . ــ  . .  ـــ            Domestic Hot Water

لوله برگشت آب گرم مصرفی     ــ . . . ــ . . . ــ  . . . ــ . . . ـ      Domestic Hot Water Return 

نقشه خوانی:

شکل روبرو نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان یک طبقه را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود از ارائه جزییات نقشه های معماری خودداری شده.

نقشه خوانی آب مصرفی از کنتورشروع می شود. کنتور داخل ملک و نزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد پس از کنتور شیر فلکه  (شیر کشویی)  Gate valve و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف انشعاب گرفته شده است انشعاب ها و شیرهای برداشت پس از کنتور به ترتیب عبارتند از:

شیر برداشت حیاط

آب گرم کن مخزن دار و یا پکیج شوفاژ زمینی

سینک ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین رخت شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

یخچال، سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سایز لوله شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

و شیربرداشت پاسیو سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

مخزن شستشوی( فلاش تانک) و شیر برداشت بام سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

یاد آوری:

خط لوله برداشت آب حیاط تا کنار دیوار حیاط امتداد دارد.

برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی می شود.

شیر برداشت که در پشت بام قرار دارد که به دلیل این امتداد لوله ای به سمت پشت بام حرکت کرده در پلان قابل پیش بینی نمی باشد با نوشتن عبارت «شیر برداشت در بام » این موضوع را مشخص می کنند.

نماد شیرها     ………………………….   Valves

شیرشناور          FLOAT VAVLE نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Float Valve

شیرکشویی      Gate Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست    Gate Valve

شیر کف فلزی  Globe Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست     Globe Valve

شیر یک طرفه   check valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Chesk Valve

کنتورآب               Water meter نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست          Water Meter

نماد فیتینگ ها     …………………     Fittings

مهره ماسوره      union نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Union

فلنچ                   Flange نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Flange

پمپ خطی        pump نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Pump

پمپ زمینی           pump1 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست        Pump

جایگزین مناسب تهویه مطبوع فرسوده هتل ها

ایجاد شرایط آسایش در بخش تهویه مطبوع در هتل ها از ارکان اساسی یک هتل لوکس می باشد

وایجاد ساختار مناسب در تهویه مطبوع از دغدغه های تمامی میزبانان و صاحبان هتل های لوکس می باشد

داکت اسپلیت یکی  از پرکاربرد ترین سیستمهای  تهویه مطبوع که در اکثر هتل های لوکس و صاحب نام کشورها از جمله استرالیا، آمریکا و آسیای شرقی محسوب می شود. از دلایل محبوبیت این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مستقل بودن سیستم
 • توزیع مناسب هوا
 • عدم اشغال دیوارها
 • همگونی با معماری داخلی
 • عدم دسترسی میهمان به هواساز
 • نگهداری آسان دستگاه
 • هزینه نگهداری پایین داکت اسپلیت گودمن

یکی از معایب چیلرها که در اکثر هتل های ایران مورد استفاده قرار می گیرد نشتی آب از فن کویل­ها می باشد که موجب تخریب فضای دسترسی به فن کویل و یا محیط اطراف آن می شود.

داکت اسپلیت گودمن به دلیل عدم استفاده از شبکه توزیع آب و تجهیزات آبرسانی به هواساز نشتی آب و تخریب حاصل از آن منتفی می شود به همین منظور در تمامی هتل های لوکس مورد استفاده قرار می گیرد.

از این رو داکت اسپلیت  گودمن جایگزین مناسب تهویه مطبوع فرسوده در هتل ها می باشد

ایران و ١+۵ به توافق رسیدند

ایران و ١+۵ به توافق رسیدندiran usa ایران و ١+۵ به توافق رسیدند

منابع خبری گزارش کرده‌اند که پس از بیش از یک دهه مذاکرات متناوب ایران و طرف‌های خارجی، سرانجام نمایندگان ایران و گروه ١+۵ به توافق نهایی دست یافته‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از “یک دیپلمات ارشد غربی” گفته است که ایران و مذاکره کنندگان بین المللی به توافق رسیده اند. به گفته این منبع، این توافق شامل مصالحه بین مواضع ایران و آمریکاست

تبریک به ملت شریف ایران

ملت ایران به تمام دنیا نشان دادند هیچ قدرتی بالاتر از گفتگو نیست.

 

 

کتابخانه آیت الله صبوری کاشان

گزارش تصویر از کتابخانه آیت الله صبوری کاشان 

 • طراحی و نظارت عالیه تاسیسات:مهندس نورمحمدی
 • طراحی  و نظارت عالیه ابنیه: مهندس ثابت
 • سیستم تهویه مطبوع: پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن همراه با کویل آبگرم
 • کاشان، گذر بابا ولی

 

Happy Ramadan

Happy Ramadan

May This Ramadan be as bright as ever
May this Ramadan bring joy, health and wealth to you

May the festival of lights brighten up you and your near and dear ones lives

May this Ramadan bring in u the most brightest and choicest happiness and love you have ever Wished for

May this Ramadan bring you the utmost in peace and prosperity

May lights triumph over darkness

May peace transcend the earth

May the spirit of light illuminate the world

May the light that we celebrate at Ramadan show us the way and lead us together on the path of peace and social harmony

My Best wishes for you on Ramadan

Pin It on Pinterest