فیلتر درایر filter drier

فیلتر درایر چیست : 
 فیلتر درایر به زبانی ساده فیلتر خشک کن که مخلوطی از غربال مولکولی و آلومینا فعال شده است به منظور جذب رطوبت و جذب اسید و حفاظت دستگاه تهویه مطبوع است استفاده می گردد.
فیلتر درایر پیشرو در سیستم حفاظت دستگاه تهویه مطبوع است.فیلتر درایر با به عبارت دیگر فیلتر خشک کن است که مانع ورود مواد جامد به سیستم می شوند. رطوبت بلای کمپرسوراست رطوبت با گسترش یخ دستگاه را مسدود می کند و باعث کاهش کارایی سیستم می شود، یا می تواند اسید هایی را ایجاد کند که به کمپرسور و سایر اجزای آسیب برساند. آلاینده های جامد می توانند دستگاه های انبساط (لوله مویین یا شیر انبساط EXV , TXV) را ببندند و کمپرسورها را دچار آسیب جبران ناپذیر نماید.
کابرد فیلتر درایر:
فیلتر درایر در چیلر ، مینی چیلر ، کندانسورهای سردخانه ای و برخی موارد در داکت اسپلیت ها هم بکار می رود

انواع فیلتر درایر:
فیلتر درایر دو منظوره جهت جذب رطوبت بالا و جذب اسید 
فیلتر درایر فقط خشک کن جذب رطوبت 
Filter Drier فیلتر درایر filter drier
فیلتر درایر
 انتخاب یک فیلتر درایر ( فیلتر خشک کن) مناسب
پیمانکاران خدمات تهویه مطبوع از فیلتر درایر دارای مخلوط غربال مولکولی  و آلومینا را برای هر دو مورد جذب رطوبت بالا و جذب اسید انتخاب می کنند. نوع DAS شرکت دانفوس Danfoss در خط مکش برای تمیز کردن سیستم های خنک کننده و AC با مبرد های فلوراید پس از یک فشردن کمپرسور استفاده می شود. هسته جامد اسید های مضر و همچنین رطوبت را برای محافظت از کمپرسور از نارسایی زودرس جذب می کند.
فیلتر درایر خشک کن سیکل تهویه مطبوع 
تمام خشک کن ها با یک طراحی هسته جامد ساخته شده اند تا با حداقل رساندن افت فشار موجب کاهش حداکثر رطوبت را در خطوط گردند این فیلتر درایر روی خط مایع نصب میگردد و نصبت به فیلتر های دو منظوره رطوبت و اسیداز قیمت اقتصادی تری برخوردار هستند.

تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا در مقررات ملی ساختمان

طبق مقرارت ملی ساختمان تعاریف زیر برقرار است:

ساختمان با درزهای معمولی : ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده باشد و درزبندی جدارهای خارجی آن امکان تعویض هوای طبیعی به میزان ۰٫۵دفعه حجم فضا در سرعت یا بیشتر را بدهد.

ساختمان با درزهای هوابند : ساختمانی که جداره های خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره ها، محل عبور لوله ها و کابلها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، تا اندازه ای حفاظت شده باشد که تعویض هوای طبیعی کمتر از ۰٫۵دفعه حجم فضا در ساعت باشد.

air changes goldman 300x106 تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا چیست

تعویض هوا، در هر فضایی که در اشغال و تصرف انسان است، به منظورهای زیر بایدانجام گیرد:
۱) تأمین اکسیژن برای تنفس؛
۲) جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛
۳) تخلیه هوای بودار، دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر؛
۴) جلوگیری از راکد ماندن هوا؛
۵) جلوگیری از تراکم رطوبت.

تعویض هوای طبیعی

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای موردنیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد، تعویض هوا (تهویه)ی طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان، از قبیل در، پنجره ، دریچه، شبکه و مانندآن، صورت گیرد.

تعویض هوای مکانیکیventilation 300x242 تعویض هوا  (Ventilation)

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و فضاهای ساختمان، که با تهویهء طبیعی نتوان تعویض هوای لازم را فراهم آورد، باید تعویض هوای مکانیکی انجام گیرد.
تعویض هوای مکانیکی باید شامل هوای رفت، هوای برگشت و یاتخلیهء هوا باشد.
الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا” برابر مجموع هوای برگشت و تخلیهء هوا باشد.
ب ) این سیستم باید، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار نماید.
تعویض هوا (تهویه)ی مکانیکی توسط سیستم های تهویه مطبوعانجام می گیرد

ادامه دارد…..

Ingress Protection

IPXX

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گردو خاک و آب و رطوبت را بیان می کند  و با کلاس عایقی(حرارتی)    AوEوBوFوHوC متفاوت است که مطابق تصویر  زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.

مثال : IP65
۶ به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غباردر IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
۵ به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (۳۶۰ درجه) بدون فشار در IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP درجه حفاظت تجهیزات .نشان دهنده این است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.
در زیر می‌توانید شاخصه‌های اختصاصی کلاس‌های مختلف IP  دو رقمی را با هم مقایسه کنید:

عدد اول درجه حفاظتی

IPXX Sold Ingress Protection

۰درجه حفاظت تجهیزات: هیچ حفاظتی در برابر قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل  محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:در برابر تماس‌های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمت‌های برق ‌دار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده می‌توان به قسمتهای برق‌دار  و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر  ورود اشیاء با قطر بزرگتر  از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از ۲/۵ دو و نیم میلیمتر حفاظت شده و به طور کلی اشیاء با قطر بیش از دو و نیم میلیمتر نمی توانند وارد دستگاه شوند.

۴درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت‌های برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گرد و غباری که وارد دستگاه می‌شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.

۶:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماس‌های خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.

عدد دوم درجه حفاظتی

IPXX liq Ingress Protection

۰:دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۶۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۴درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.

۶درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

۷درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود.

۸درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

و IP های رایج IP56,IP44,IP24 که بسیار در صنعت به خصوص تهویه مطبوع از این درجه حفاظت تجهیزات استفاده می شود که تجهیزات مانند تابلو برق ، فن و الکتروموتور فن کویل ها و هواساز ها بسته به نوع شرایط از این درجه حفاظت تجهیزات یا همان IP  استفاده می شود

The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, classifies and rates the degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures. It is published by the International Electro technical Commission (IEC). The equivalent European standard is EN 60529.

pdf Ingress Protectionدانلود مطالبIPXX با فرمت PDF

 

نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

drawing mechanical 01 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخستنقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست

هدف این بخش

معرفی نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم

نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
مسیر  و نحوه لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی

نماد های نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی 

لوله ها                      ………………………………..………………     Pipes

لوله آب سرد مصرفی                 ــ . ــ  . ــ . ــ  .  ــ . ـــ             Domestic Cold Water   

لوله آب گرم مصرفی                 ــ . . ــ  . . ــ . . ــ  . .  ـــ            Domestic Hot Water

لوله برگشت آب گرم مصرفی     ــ . . . ــ . . . ــ  . . . ــ . . . ـ      Domestic Hot Water Return 

نقشه خوانی:

شکل روبرو نقشه لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان یک طبقه را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود از ارائه جزییات نقشه های معماری خودداری شده.

نقشه خوانی آب مصرفی از کنتورشروع می شود. کنتور داخل ملک و نزدیک در ورودی ساختمان قرار دارد پس از کنتور شیر فلکه  (شیر کشویی)  Gate valve و شیر یک طرفه قرار دارد لوله آب سرد به سمت داخل ساختمان امتداد یافته و از آن برای وسایل بهداشتی مختلف انشعاب گرفته شده است انشعاب ها و شیرهای برداشت پس از کنتور به ترتیب عبارتند از:

شیر برداشت حیاط

آب گرم کن مخزن دار و یا پکیج شوفاژ زمینی

سینک ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین ظرف شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

ماشین رخت شویی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

یخچال، سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سایز لوله شامل روشویی، توالت فرنگی، دوش سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

و شیربرداشت پاسیو سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

سرویس بهداشتی شامل روشویی، توالت شرقی، سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم مصرفی: یک دوم اینچ

مخزن شستشوی( فلاش تانک) و شیر برداشت بام سایز لوله ورودی آب سرد مصرفی: یک دوم اینچ

یاد آوری:

خط لوله برداشت آب حیاط تا کنار دیوار حیاط امتداد دارد.

برای یخچال های مجهز به یخساز و آب سرد کن لوله تغذیه جداگانه در نظر گرفته می شود.

برای آبیاری گلدان در پاسیو انشعاب آب سرد پیش بینی می شود.

شیر برداشت که در پشت بام قرار دارد که به دلیل این امتداد لوله ای به سمت پشت بام حرکت کرده در پلان قابل پیش بینی نمی باشد با نوشتن عبارت «شیر برداشت در بام » این موضوع را مشخص می کنند.

نماد شیرها     ………………………….   Valves

شیرشناور          FLOAT VAVLE نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Float Valve

شیرکشویی      Gate Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست    Gate Valve

شیر کف فلزی  Globe Valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست     Globe Valve

شیر یک طرفه   check valve نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Chesk Valve

کنتورآب               Water meter نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست          Water Meter

نماد فیتینگ ها     …………………     Fittings

مهره ماسوره      union نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Union

فلنچ                   Flange نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست         Flange

پمپ خطی        pump نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست       Pump

پمپ زمینی           pump1 نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی بخش نخست        Pump

جایگزین مناسب تهویه مطبوع فرسوده هتل ها

ایجاد شرایط آسایش در بخش تهویه مطبوع در هتل ها از ارکان اساسی یک هتل لوکس می باشد

وایجاد ساختار مناسب در تهویه مطبوع از دغدغه های تمامی میزبانان و صاحبان هتل های لوکس می باشد

داکت اسپلیت یکی  از پرکاربرد ترین سیستمهای  تهویه مطبوع که در اکثر هتل های لوکس و صاحب نام کشورها از جمله استرالیا، آمریکا و آسیای شرقی محسوب می شود. از دلایل محبوبیت این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مستقل بودن سیستم
 • توزیع مناسب هوا
 • عدم اشغال دیوارها
 • همگونی با معماری داخلی
 • عدم دسترسی میهمان به هواساز
 • نگهداری آسان دستگاه
 • هزینه نگهداری پایین داکت اسپلیت گودمن

یکی از معایب چیلرها که در اکثر هتل های ایران مورد استفاده قرار می گیرد نشتی آب از فن کویل­ها می باشد که موجب تخریب فضای دسترسی به فن کویل و یا محیط اطراف آن می شود.

داکت اسپلیت گودمن به دلیل عدم استفاده از شبکه توزیع آب و تجهیزات آبرسانی به هواساز نشتی آب و تخریب حاصل از آن منتفی می شود به همین منظور در تمامی هتل های لوکس مورد استفاده قرار می گیرد.

از این رو داکت اسپلیت  گودمن جایگزین مناسب تهویه مطبوع فرسوده در هتل ها می باشد

کتابخانه آیت الله صبوری کاشان

گزارش تصویر از کتابخانه آیت الله صبوری کاشان 

 • طراحی و نظارت عالیه تاسیسات:مهندس نورمحمدی
 • طراحی  و نظارت عالیه ابنیه: مهندس ثابت
 • سیستم تهویه مطبوع: پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن همراه با کویل آبگرم
 • کاشان، گذر بابا ولی

 

صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

BARGH01 صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

تلفات در شبکه ها  توزیع:

عوامل بوجود آورنده تلفات در شبکه ها  توزیع عبارتند از تلفات تاسیساتی و غیر تاسیساتی است

تلفات تاسیساتی عبارتند از :
– تلفات خطوط ناشی از مقاومت رساناها
– تلفات بی باری و تلفات مسی و آهنی ترانسها
– تلفات عایقی در کابلها
– تلفات سیستم اتصال زمین
– تلفات  وسایل اندازه گیری
– شل بودن اتصالات
– افت ولتاژ
تلفات غیر تاسیساتی عبارتند از :

– انشعابهای غیر مجاز
– انشعابهای فرعی
– افزایش غیر قانونی دیماند

– کارکرد نادرست کنتور ها
– روشنایی معابر

افت ولتاژVoltage drop:

متأسفانه افت ولتاژ یکی از رایج ترین مشکلات شبکه توزیع برق است. افت ولتاژ معمولاً  دلایل مختلفی دارد یکی از رایج ترین عوامل  افت ولتاژ طول خط بوده و هر چه طول شبکه بیشتر شود افت آن نیز بیشتر می شودبرای کم کردن طول فیدر معمولاً از روش  زیر استفاده می شود .نصب پست جدید در بین خطوط و برش قسمتی از خط و تغذیه آن از فیدر های مجاور و همچنین از فیدر های مجاور مربوط به سایر پست ها

در شبکه های فشار ضعیف از دو هادی آلومینیوم و مس استفاده میشود و قابلیت هدایت الکتریکی برای مس ۵۶ و برای آلومینیوم ۳۵ در نظر گرفته می شود . با توجه به هدایت الکتریکی کمتر آلومینیوم نسبت به مس استفاده از آن باعث افت ولتاژ درشبکه خواهد شد .همچنین نا بالانسی شبکه ها و وجود شبکه های تکفاز دلایل افت ولتاژ علاوه بر عوامل ذکر شده فوق به می باشد

 از دلایل افت ولتاژ در شبکه ها تکفاز در بافت قدیم شهر، افزایش رشد بار و مصرف امروزه برق می باشد که  این مشکل را می توان با احداث پستهای جدید و یا احداث فیدرهای جدید رفع نمود . متاسفانه این افت ولتاژ  در شبکه توزیع موجب عملکرد نامطلوب و همچنین می‌تواند باعث آسیب دیدن موتورهای الکتریکی شود.

که در سیستم های تهویه مطبوع این افت ولتاژ  موجب آسیب به کمپرسور می شود.

افت ولتاژ برق شهر یا همان شبکه توزیع باعث اختلال در عملکرد دستگاه های تهویه مطبوع شده و قدرت نامی کمپرسور و راندمان الکتروموتور را به حد قابل توجهی کاهش می دهد که باعث پایین آمدن دور الکترو موتور و گرم شدن آن خواهد شد و به تبع آن تلفات انرژی افزایش می یابد و در نهایت برق زیادی را مصرف می کند که این امر ، در بعضی از مواقع افزایش مصرف برق تا ۲۵% نیز می باشد .

راهکار:STB صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

یکی از راه های جلوگیری از صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع  به خصوص در شبکه های تکفاز استفاده از دستگاه استابلایزر Stabilizer می باشد

استابلایزر :

تثبیت کننده ولتاژ برق ، دستگاهی است که نوسان ولتاژ را تثبیت کرده و به مصرف کننده میفرستد به عبارت دیگرعملکرد آنها، تقویت و یا تضعیف برق نامطمئن شهر در رنج تعریف شده برای هرمدل، فیلتراسیون و حذف نویزها و در نهایت ارائه یک برق بدون اختلال یا نوسان به مصرف کننده ها می رساند.

پیشینه تبرید از کجاست

 • پیشینه تبرید:AppareilCarre پیشینه تبرید از کجاست

از هزاران سال پیش تو لید و نگهداری یخ با شیوه های ابتدایی توسط هندی ها، ایرانی ها و چینی ها صورت می پذیرفت. نخستین امتیاز تبرید، در سال ۱۹۷۰ توسط توماس هریس و جان لانگ به ثبت رسید و ابتدایی ترین ماشین مبرد برای تولید یخ یک کمپرسور دستی بود که با اتر کار می‌کرد و در سال ۱۸۳۴ بوسیله جاکوپ پرکینز در انگلستان ساخته شد. در دهه ۱۸۶۰ دوران جنگ های داخلی آمریکا، بدلیل کمبود یخ در شمال فردیناندکار، ماشین مبردی که با آمونیاک و آب کار می‌کرد ساخت.

اولین یخچال خودکار بوسیله شرکت کلویناتور در سال ۱۹۱۸ به بازار عرضه شد.

یخچال های خودکار و مدار بسته در سال ۱۹۲۶ بوسیله شرکت جنرال الکتریک به بازار عرضه شد و شرکت دوپوانت در دهه ۱۹۴۰ مبردهای جدید، را بنام فرئون به بازار عرضه کرد.

و در دهه اخیر استفاده از مبردهای فرئونی CFC بدلیل اثر مخرب بر لایه ازن، غیر مجاز اعلام شد و مبردهای غیرمخرب لایه ازن مانند  جایگزین آن شد.

صنعت تبرید:

صنعت تبرید امروزه یکی از بزرگترین صنایع است و استفاده های زیادی در زمینه های مختلف  از جمله تجاری، خانگی، صنعتی، حمل‌ونقل ، صنایع شمیایی، علوم پزشکی و داروسازی دارد. مورد بحث ما در تبرید تهویه مطبوع برای رفاه و آسایش و تهویه صنعتی برای مراکز صنعتی و تجاری و کارخانه ها می‌باشد.

 روشهای مختلف تبرید:

تبرید روشهای متفاوتی دارد از جمله:

 • سیستم تبرید تراکم تبخیری
 • سیستم تبرید جذبی
 • سیستم تبرید ترموالکتریکی
 • تبرید مغناطیسی
 • سیستم تبرید افشانه ای بخار

متداولترین آنها همان روش اول است.

 

 

 

 

 

 

شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

شرایط هوای داخل

شرایط مناسب درجه حرارت داخلی با در نظر گرفتن کاربرد فضاها در یک پروژه نمونه تجاری دارای بخش های مختلف بر اساس (carrier) به شرح زیر می باشد.

 

 فضاهای عمومی و فروشگاه ها

shopping interior design goldman airconditioner شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

– حداکثر دمای خشک هوا در تابستان بین ۷۶ تا۷۸  درجه فارنهایت و رطوبت نسبی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۳ تا ۷۵ درجه فارنهایت

رستوران،کافی شاپ و تریا

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۶ تا ۷۸ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۲ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

  سینما و آمفی تئاتر

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۶ تا ۷۸ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۲ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

گالری

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۶۸ تا ۷۲ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۶۸ تا ۷۲ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۵۵ درصد

بولینگ و بیلیاردBilliard Room goldman airconditioner شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۵ تا ۷۹ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۰ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۲۰ تا ۳۰ درصد

واحدهای اداری

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۴ تا ۷۶ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۴۵ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۴ تا ۷۶ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

راهرو و راه ­پله

– راهروها و راه پله­ های عمومی طبقات و انبارها فاقد سیستم حرارتی و برودتی هستند.

توجه: کلیه سرویسهای بهداشتی عمومی فقط از طریق انتقال هوای محیط اطراف، در زمستان تا حدودی گرم و در تابستان تا حدودی خنک می شود

 

 

 

 

 

 

 

طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

در طراحی تاسیسات استخر پارامتر های متعددی وجود دارد که به آن می پردازیم امید است پس از مطالعه آن بتوان در طراحی های استخر این ملاحضات را بکار گرفت تا از مشکلات راهبری کاسته و در مصرف انرژی صرفه جویی شود.pool design طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

میزان گردش آب استخر:

میزان گردش آب استخر در تعیین ابعاد تجهیزات تصفیه آب(مانند لوله ها، پمپ ها، فیلتر ها و غیره) و هزینه و ظرفیت دستگا هها را موثر می باشد.اما مهمتر از آن اثری است که بر میزان گندزدایی و زلال شدن آب خواهد گذاشت.

محل اتصال دریچه های تخلیه آب آلوده یا ورود آب گندزدایی شده در کاسه استخر دارای اهمیت ویژه ای است زیرا در بخش کم عمق استخر، که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، آلودگی در سطح و در عمق آب بیشتر است. بنابراین اتصالات و مجاری باید به گون های باشند که تمرکز آلودگیها را در این بخش از استخرکاهش دهد. روشی که عمدتاً مورد استفاده قرار می گیرد، ورود آب تازه (گندزدایی و تصفیه شده) در بخش کم عمق استخر و تخلیه آب آلوده از طریق کانال سرریز سراسری و از طریق مجرای تخلیه واقع در بخش عمیق استخر است.

سیستم گردش آب استخر:

سیستم گردش آب استخر شامل مجموعه ایست که حدفاصل لوله کشی ورودی تا خروجی آب استخر را در بر می گیرد. در این فاصله موگیر، پمپها، گرمکنها، فیلترها و تجهیزات تزریق مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات آلوم زنی، تجهیزات سختی گیر آب، دستگاههای مبدل حرارتی وتجهیزات فیلتراسیون نصب میگردند با حداقل افت فشار آب در مسیرگردش،  در تعیین سرعت گردش یا تعداد دفعات تعویض آب استخر در شبانه روز، از قانون ترقیق متوالی استفاده می شود.

دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از فیلترها در جدول زیر تعیین شده است

نوع استخر دفعات تعویض (گردش) آب
استخرهای عمومی هر ۶ ساعت یکبار (۴ بار در ۲۴ ساعت)
استخرهای آموزشی و تمرینی هر ۴ ساعت یکبار (۶ بار در ۲۴ ساعت)
استخر عمومی کودکان هر ۲ ساعت یکبار (۱۲ بار در ۲۴ ساعت)
استخر درمانی هر نیم ساعت یکبار (۴۸ بار در ۲۴ ساعت)

سرعت گردش آب استخر:pool design1 طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

سرعت گردش آب تحت شرایط مکش از ۱۷۰ لیتر بر ثانیه و تحت جریان ثقلی از ۸۵ لیتر بر ثانیه بیشتر نشود.سرعت مکش در داخل لوله نباید از ۸/۱متر بر ثانیه بیشتر شود

لوله کشی استخر:

حداقل ۳۰ درصد از کل آب گردشی باید از طریق سیستم تخلیه اصلی بگذرد.هر لوله مکشی اصلی به سمت پمپ باید به شیری مجهز باشد که امکان کنترل جریان تخلیه کلی را فراهم نماید .

نرخ جریان آب استخر

نرخ جریان آب در هر یک از مجاری ورودی آب باید حداکثر ۴ متر بر ثانیه باشد

شرایط بهینه استخر:

شرایط بهینه عبارت است از:

pH آب استخر: ۷/۲  الی۸/۷

– دما : ۲۵الی ۲۹ درجه سلسیوس

مجموع قلیائیت : ۸۰ الی ۱۲۰ میلی گرم بر لیتر

سختی کلسیم : ۱۸۰ الی ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر

شاخص حداشباع مثبت ومنفی۰/۵

سیستم گرمایشی استخر:برای گرمایش آب و محیط استخر نیاز به یک منبع گرمایی مانند بویلر (دیگ)داریم.

که در آینده نزدیک به آن می پردازیم.

Pin It on Pinterest