دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی

کتابچه وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

دو کتاب تازه منتشر شده در زمینه آسیب های اجتماعی که مولف آن سرکار خانم بهرامجی است

خواندن آن را به تمامی کتابخوانان و مددکاران در زمینه آسیب های اجتماعی توصیه می شود.

Refugee دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه آموزش کنواسیون مربوط به وضعیت پناهندگان به زبان ساده

  • تألیف آزاده بهرامجی
Prevention of AIDS دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب پیشگیری از اچ آی وی

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

  • تألیف آزاده بهرامجی
  • تصویر گری یگانه بیداریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest