محاسبه پمپ سیستم سرمایش

پمپ سیستم سرمایش :pump goldman محاسبه پمپ سیستم سرمایش

برای محاسبه پمپ در گردش سیستم سرمایش به دو مولفه هد و دبی نیاز داریم .

الف )دبی : دبی پمپ یا میزان آب دهی پمپ بر حسب گالن بر دقیقه برابر است با بار سرمایی چیلر بر حسب (Btu/hr ) تقسیم بر ۵۰۰۰

GPM = Q (BTU/HR) / 5000

ب) هد :در سیستم بسته گردشی آبی فشار دهش پمپ باید بر افت حاصل از طول شبکه لوله کشی, اتصالات, شیرآلات و افت تجهیزات غلبه کند که افت فشار ۲٫۵ فوت در هر ۱۰۰ فوت طول(برحسب واحد SI هر ۳۰ متر طول ۰٫۷ متر طول)

افت شبکه:       ۱۰۰/(H=(3Lx2.5

H=Lx0.075

H = هد بر حسب فوت Ft

۳L= طول لوله رفت(ft) از چیلر + طول لوله برگشت(ft)از چیلر + طول معادل وصاله ها ویا سه برابر طول لوله رفت (ft)

هد کل برحسب فوت برابر است با:

H (افت شبکه)+ (افت فشار در کویل هواساز یا فن کویل از روی کاتالوگ ) +(افت فشار درقسمت سردکننده چیلر از روی کاتالوگ )

دبی پمپ برج خنک کننده

برای تخمین دبی پمپ های برج خنک کننده متناسب با نوع چیلر به عنوان مثال تمامی چیلر های آبی شرکت گلدمن ۳GPM به ازای هر تن تبرید در نظر گرفت

  • برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره فنی مهندسی با واحد مهندسی شرکت گلدمن تماس حاصل فرمایید.

 

Pin It on Pinterest