صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

BARGH01 صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

تلفات در شبکه ها  توزیع:

عوامل بوجود آورنده تلفات در شبکه ها  توزیع عبارتند از تلفات تاسیساتی و غیر تاسیساتی است

تلفات تاسیساتی عبارتند از :
– تلفات خطوط ناشی از مقاومت رساناها
– تلفات بی باری و تلفات مسی و آهنی ترانسها
– تلفات عایقی در کابلها
– تلفات سیستم اتصال زمین
– تلفات  وسایل اندازه گیری
– شل بودن اتصالات
– افت ولتاژ
تلفات غیر تاسیساتی عبارتند از :

– انشعابهای غیر مجاز
– انشعابهای فرعی
– افزایش غیر قانونی دیماند

– کارکرد نادرست کنتور ها
– روشنایی معابر

افت ولتاژVoltage drop:

متأسفانه افت ولتاژ یکی از رایج ترین مشکلات شبکه توزیع برق است. افت ولتاژ معمولاً  دلایل مختلفی دارد یکی از رایج ترین عوامل  افت ولتاژ طول خط بوده و هر چه طول شبکه بیشتر شود افت آن نیز بیشتر می شودبرای کم کردن طول فیدر معمولاً از روش  زیر استفاده می شود .نصب پست جدید در بین خطوط و برش قسمتی از خط و تغذیه آن از فیدر های مجاور و همچنین از فیدر های مجاور مربوط به سایر پست ها

در شبکه های فشار ضعیف از دو هادی آلومینیوم و مس استفاده میشود و قابلیت هدایت الکتریکی برای مس ۵۶ و برای آلومینیوم ۳۵ در نظر گرفته می شود . با توجه به هدایت الکتریکی کمتر آلومینیوم نسبت به مس استفاده از آن باعث افت ولتاژ درشبکه خواهد شد .همچنین نا بالانسی شبکه ها و وجود شبکه های تکفاز دلایل افت ولتاژ علاوه بر عوامل ذکر شده فوق به می باشد

 از دلایل افت ولتاژ در شبکه ها تکفاز در بافت قدیم شهر، افزایش رشد بار و مصرف امروزه برق می باشد که  این مشکل را می توان با احداث پستهای جدید و یا احداث فیدرهای جدید رفع نمود . متاسفانه این افت ولتاژ  در شبکه توزیع موجب عملکرد نامطلوب و همچنین می‌تواند باعث آسیب دیدن موتورهای الکتریکی شود.

که در سیستم های تهویه مطبوع این افت ولتاژ  موجب آسیب به کمپرسور می شود.

افت ولتاژ برق شهر یا همان شبکه توزیع باعث اختلال در عملکرد دستگاه های تهویه مطبوع شده و قدرت نامی کمپرسور و راندمان الکتروموتور را به حد قابل توجهی کاهش می دهد که باعث پایین آمدن دور الکترو موتور و گرم شدن آن خواهد شد و به تبع آن تلفات انرژی افزایش می یابد و در نهایت برق زیادی را مصرف می کند که این امر ، در بعضی از مواقع افزایش مصرف برق تا ۲۵% نیز می باشد .

راهکار:STB صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع

یکی از راه های جلوگیری از صدمات برق به سیستم تهویه مطبوع  به خصوص در شبکه های تکفاز استفاده از دستگاه استابلایزر Stabilizer می باشد

استابلایزر :

تثبیت کننده ولتاژ برق ، دستگاهی است که نوسان ولتاژ را تثبیت کرده و به مصرف کننده میفرستد به عبارت دیگرعملکرد آنها، تقویت و یا تضعیف برق نامطمئن شهر در رنج تعریف شده برای هرمدل، فیلتراسیون و حذف نویزها و در نهایت ارائه یک برق بدون اختلال یا نوسان به مصرف کننده ها می رساند.

Pin It on Pinterest