شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

شرایط هوای داخل

شرایط مناسب درجه حرارت داخلی با در نظر گرفتن کاربرد فضاها در یک پروژه نمونه تجاری دارای بخش های مختلف بر اساس (carrier) به شرح زیر می باشد.

 

 فضاهای عمومی و فروشگاه ها

shopping interior design goldman airconditioner شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

– حداکثر دمای خشک هوا در تابستان بین ۷۶ تا۷۸  درجه فارنهایت و رطوبت نسبی بین ۴۵ تا ۵۰ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۳ تا ۷۵ درجه فارنهایت

رستوران،کافی شاپ و تریا

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۶ تا ۷۸ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۲ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

  سینما و آمفی تئاتر

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۶ تا ۷۸ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۲ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

گالری

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۶۸ تا ۷۲ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۶۸ تا ۷۲ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۴۰ تا ۵۵ درصد

بولینگ و بیلیاردBilliard Room goldman airconditioner شرایط هوای داخل در طراحی تهویه مطبوع

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۵ تا ۷۹ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۵۰ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۰ تا ۷۴ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۲۰ تا ۳۰ درصد

واحدهای اداری

– حداکثر دمای خشک در تابستان ۷۴ تا ۷۶ درجه فارنهایت  و رطوبت نسبی ۴۵ تا ۵۵ درصد

– حداقل دمای خشک هوا در زمستان ۷۴ تا ۷۶ درجه فارنهایت و رطوبت نسبی ۳۵ تا ۴۰ درصد

راهرو و راه ­پله

– راهروها و راه پله­ های عمومی طبقات و انبارها فاقد سیستم حرارتی و برودتی هستند.

توجه: کلیه سرویسهای بهداشتی عمومی فقط از طریق انتقال هوای محیط اطراف، در زمستان تا حدودی گرم و در تابستان تا حدودی خنک می شود

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest