تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا در مقررات ملی ساختمان

طبق مقرارت ملی ساختمان تعاریف زیر برقرار است:

ساختمان با درزهای معمولی : ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده باشد و درزبندی جدارهای خارجی آن امکان تعویض هوای طبیعی به میزان ۰٫۵دفعه حجم فضا در سرعت یا بیشتر را بدهد.

ساختمان با درزهای هوابند : ساختمانی که جداره های خارجی آن، از قبیل درز درها و پنجره ها، محل عبور لوله ها و کابلها و غیره با نوارهای درزبندی یا وسایل دیگر، تا اندازه ای حفاظت شده باشد که تعویض هوای طبیعی کمتر از ۰٫۵دفعه حجم فضا در ساعت باشد.

air changes goldman 300x106 تعویض هوا  (Ventilation)

تعویض هوا چیست

تعویض هوا، در هر فضایی که در اشغال و تصرف انسان است، به منظورهای زیر بایدانجام گیرد:
۱) تأمین اکسیژن برای تنفس؛
۲) جلوگیری از افزایش گاز کربنیک؛
۳) تخلیه هوای بودار، دود سیگار و گازهای زیان آور دیگر؛
۴) جلوگیری از راکد ماندن هوا؛
۵) جلوگیری از تراکم رطوبت.

تعویض هوای طبیعی

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و تعویض هوای موردنیاز با تهویه طبیعی ممکن باشد، تعویض هوا (تهویه)ی طبیعی باید پیش بینی شود و تعویض هوای مکانیکی لازم نیست.
تعویض هوا طبیعی هر فضا باید از راه دهانه های باز یا بازشوی آن فضا به هوای بیرون از ساختمان، از قبیل در، پنجره ، دریچه، شبکه و مانندآن، صورت گیرد.

تعویض هوای مکانیکیventilation 300x242 تعویض هوا  (Ventilation)

هر قسمت از فضاهای ساختمان که در اشغال و تصرف انسان باشد و فضاهای ساختمان، که با تهویهء طبیعی نتوان تعویض هوای لازم را فراهم آورد، باید تعویض هوای مکانیکی انجام گیرد.
تعویض هوای مکانیکی باید شامل هوای رفت، هوای برگشت و یاتخلیهء هوا باشد.
الف) مقدار هوای رفت هر فضا باید تقریبا” برابر مجموع هوای برگشت و تخلیهء هوا باشد.
ب ) این سیستم باید، در صورت لزوم، در داخل فضا فشار مثبت یا منفی برقرار نماید.
تعویض هوا (تهویه)ی مکانیکی توسط سیستم های تهویه مطبوعانجام می گیرد

ادامه دارد…..

Ingress Protection

IPXX

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود گردو خاک و آب و رطوبت را بیان می کند  و با کلاس عایقی(حرارتی)    AوEوBوFوHوC متفاوت است که مطابق تصویر  زیر عدد اول درجه حفاظت در مقابل ورود ذرات جامد و عدد دوم درجه حفاظت در مقابل نفوذ آب و رطوبت را بیان می کند.

مثال : IP65
۶ به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غباردر IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
۵ به معنی عدم نفوذ در برابر پاشش آب از همه طرف (۳۶۰ درجه) بدون فشار در IP  درجه حفاظت تجهیزات می باشد.
بسیاری از تجهیزات الکترونیکی باید در طول مدت استفاده در مواجه شدن با آلاینده‌ها، رطوبت و ضربه از خود مقاومت نشان دهند. کلاس IP درجه حفاظت تجهیزات .نشان دهنده این است که تا چه حد می‌توان بدون در نظر گرفتن امنیت به مقاومت دستگاه اطمینان کرد.
در زیر می‌توانید شاخصه‌های اختصاصی کلاس‌های مختلف IP  دو رقمی را با هم مقایسه کنید:

عدد اول درجه حفاظتی

IPXX Sold Ingress Protection

۰درجه حفاظت تجهیزات: هیچ حفاظتی در برابر قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل  محفظه و همچنین هیچگونه حفاظتی در برابر ورود اجسام خارجی به داخل جسم وجود ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:در برابر تماس‌های اتفاقی یا غیر عمدی با قسمت‌های برق ‌دار یا متحرک دستگاه حفاظت شده ولی عمداً و با اراده می‌توان به قسمتهای برق‌دار  و یا متحرک دستگاه دست زد و به طور خلاصه دستگاه در برابر  ورود اشیاء با قطر بزرگتر  از ۵۰ میلیمتر حفاظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا محرک داخل دستگاه در برابر انگشت محافظت شده و یا به عبارت دیگر دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از ۱۲ میلیمتر حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود ابزار ، سیم و هرچیز دیگر با قطر بیش از ۲/۵ دو و نیم میلیمتر حفاظت شده و به طور کلی اشیاء با قطر بیش از دو و نیم میلیمتر نمی توانند وارد دستگاه شوند.

۴درجه حفاظت تجهیزات:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیمتر محافظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:حفاظت کامل در برابر تماس با قسمت‌های برق دار یا متحرک دستگاه، منفذهای ورود گرد و غبار به داخل دستگاه به طور کامل مسدود نشده ولی گرد و غباری که وارد دستگاه می‌شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.

۶:قسمت‌های برق‌دار و یا متحرک داخل دستگاه به طور کامل در برابر تماس‌های خارجی حفاظت شده و مطلقاً منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.

عدد دوم درجه حفاظتی

IPXX liq Ingress Protection

۰:دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.

۱درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.

۲درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۱۵ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۳درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا با زاویه ۶۰ درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.

۴درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.

۵درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.

۶درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتیها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

۷درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب حفاظت شده، وقتی جسم در داخل مایع غوطه ور است در فشار معین مایع و زمان معین آب وارد دستگاه نمی شود.

۸درجه حفاظت تجهیزات:دستگاه در برابر غوطه ور شدن در آب در زمان نامحدود حفاظت شده، وقتی دستگاه در عمق معین از آب قرار میگیرد برای زمان نامحدود آب وارد دستگاه نمی شود.

و IP های رایج IP56,IP44,IP24 که بسیار در صنعت به خصوص تهویه مطبوع از این درجه حفاظت تجهیزات استفاده می شود که تجهیزات مانند تابلو برق ، فن و الکتروموتور فن کویل ها و هواساز ها بسته به نوع شرایط از این درجه حفاظت تجهیزات یا همان IP  استفاده می شود

The IP Code, International Protection Marking, IEC standard 60529, sometimes interpreted as Ingress Protection Marking, classifies and rates the degree of protection provided against intrusion (body parts such as hands and fingers), dust, accidental contact, and water by mechanical casings and electrical enclosures. It is published by the International Electro technical Commission (IEC). The equivalent European standard is EN 60529.

pdf Ingress Protectionدانلود مطالبIPXX با فرمت PDF

 

دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی

کتابچه وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

دو کتاب تازه منتشر شده در زمینه آسیب های اجتماعی که مولف آن سرکار خانم بهرامجی است

خواندن آن را به تمامی کتابخوانان و مددکاران در زمینه آسیب های اجتماعی توصیه می شود.

Refugee دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب وضعیت پناهندگان به زبان ساده

کتابچه آموزش کنواسیون مربوط به وضعیت پناهندگان به زبان ساده

  • تألیف آزاده بهرامجی
Prevention of AIDS دو کتاب تازه در زمینه آسیب های اجتماعی
کتاب پیشگیری از اچ آی وی

کتابچه پیشگیری از اچ آی وی HIV و ایدز

  • تألیف آزاده بهرامجی
  • تصویر گری یگانه بیداریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest