فهرست بهای سال ۹۳

فهرست بهای کلیه رشته ها سال ۹۳:

فهارس بها مجموعه ایست که از طرف دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ابلاغ می گردد و بیان کننده قیمت های واحد پایه رشته های مختلفاست،این قیمت ها بر اساس واحد های مورد نیاز،مصالح پای کار،دستمزد نیروی انسانی و هزینه ی ساعتی ماشین آلات و تجهیزات برای یک دوره ی سه ماهه ی آخر سال،تهیه می گردد.

اکنون فهرست بها واحد پایه کلیه رشته ها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ ابلاغ گردید و این رشته ها شامل:رشته ابنیه،رشته شبکه توزیع آب،رشته سدسازی،رشته راهداری،رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه،رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب،رشته آبیاری و زهکشی،رشته ساخت و ترمیم قنات،رشته انتقال و توزیع آب روستایی،رشته آبیاری تحت فشار،رشته آبخیزداری و منابع طبیعی،رشته چاه،رشته تأسیسات برقی،رشته تأسیسات مکانیکی،رشته خطوط انتقال آب می باشند که همگی در یک مجموعه با فرمت اکسل قابل دانلود می باشند.

دانلود اکسل فهرست بهای واحد پایه کلیه رشته ها سال ۹۳

دانلود فایل اکسل فهرست بهای واحد پایه کلیه رشته ها سال ۹۳ با فرمت rar00101 فهرست بهای سال ۹۳

Pin It on Pinterest