کویل آب گرم

کویل آبگرم 229x300 کویل آب گرم

کویل های آبگرم

کویل های آب گرم با گردش آب گرم درون لوله ها و عبور هوا از روی آن جهت گرمایش استفاده می شود.

کویل آبگرم تشکیل شده از لوله مسی با فین آلومینیومی یا مسی این فین ها که به شکل سینوسی موجدار با ضخامت ۱۵۰ میکرون می باشد روی لوله های مسی در کویل آبگرم قرار میگیرند.    جهت از بین بردن Gap  یا همان  فاصله هوایی بین لوله و فین و همچنین افزایش ضریب انتقال حرارت اکسپند می شوند.

کویل آب گرم تحت فشار ۱۵۰ psig تست و آماده مونتاژ می گردند .

کویل آبگرم گودمن

از کویل آب گرم می توان جهت گرمایش در داکت اسپلیت ها گودمن استفاده کرد.

کویل آب گرم به دستگاه هواساز چند حالته ( Multi -Position ) اتصال پیدا می کند و در فصل سرما پکیج شوفاژ دیواری و یا موتورخانه به عنوان منبع تولید گرما استفاده میشود و با اتصال آن به کویل آبگرم تولید گرما مطبوع میکند.

لینک ها:  خدمات پس از فروش  ۲۴ ساعتهنشانی گودمننمایندگان فروش گودمن, ,کاتالوگ محصولات گودمنکاتالوگ داکت اسپلیت, گلدمن اطلس

Pin It on Pinterest