بخش مدارک فنی مهندسی تارنمای گودمن

بخش مدارک فنی مهندسی  تارنمای گودمن راه اندازی شد شما می توانید مدارک فنی مهندسی مربوط به تاسیسات، تهویه مطبوع و علم مکانیک سیالات را از این بخش دنبال کنید تازه های منتشر شده قابل دسترس عبارتند از: فهرست بهای کلیه رشته ها سال۹۳ خواص سیالات در ۱ اتمسفر و ۲۰ درجه سانتیگراد ویسکوزیته و چگالی آب در ۱ اتمسفر ویسکوزیته و چگالی هوا در ۱ اتمسفر  ضریب هدایت حرارتی مواد در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ضریب صدور کل سطوح در دماهای مختلف ویسکوزیته سینماتیکی      

ویسکوزیته سینماتیکی

 ویسکوزیته سینماتیکی


Metric Units British Units

Stoke Square metre per hour (m2/hr) Square foot per second (ft2/s) Square foot per hour (ft2/hr)

۱ Stoke ۱ ۰٫۳۶ ۰٫۰۰۱ ۰۷۶ ۳۹ ۳٫۸۷۵ ۰۱
۱ Square metre per hour (m2/hr) ۲٫۷۷۷ ۷۸ ۱ ۰٫۰۰۲ ۹۸۹ ۹۸ ۱۰٫۷۶۳ ۹
۱ Square foot per second (ft2/s) ۹۲۹ ۰۳ ۳۳۴٫۴۵۱ ۱ ۳۶۰۰
۱ Square foot per hour (ft2/hr) ۰٫۲۵۸ ۰۶۴ ۰٫۰۹۲ ۹۰۳ ۰٫۰۰۰ ۲۷۷ ۷۷۸ ۱

جدول ویسکوزیته

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران