طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

در طراحی تاسیسات استخر پارامتر های متعددی وجود دارد که به آن می پردازیم امید است پس از مطالعه آن بتوان در طراحی های استخر این ملاحضات را بکار گرفت تا از مشکلات راهبری کاسته و در مصرف انرژی صرفه جویی شود.pool design طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

میزان گردش آب استخر:

میزان گردش آب استخر در تعیین ابعاد تجهیزات تصفیه آب(مانند لوله ها، پمپ ها، فیلتر ها و غیره) و هزینه و ظرفیت دستگا هها را موثر می باشد.اما مهمتر از آن اثری است که بر میزان گندزدایی و زلال شدن آب خواهد گذاشت.

محل اتصال دریچه های تخلیه آب آلوده یا ورود آب گندزدایی شده در کاسه استخر دارای اهمیت ویژه ای است زیرا در بخش کم عمق استخر، که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، آلودگی در سطح و در عمق آب بیشتر است. بنابراین اتصالات و مجاری باید به گون های باشند که تمرکز آلودگیها را در این بخش از استخرکاهش دهد. روشی که عمدتاً مورد استفاده قرار می گیرد، ورود آب تازه (گندزدایی و تصفیه شده) در بخش کم عمق استخر و تخلیه آب آلوده از طریق کانال سرریز سراسری و از طریق مجرای تخلیه واقع در بخش عمیق استخر است.

سیستم گردش آب استخر:

سیستم گردش آب استخر شامل مجموعه ایست که حدفاصل لوله کشی ورودی تا خروجی آب استخر را در بر می گیرد. در این فاصله موگیر، پمپها، گرمکنها، فیلترها و تجهیزات تزریق مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات آلوم زنی، تجهیزات سختی گیر آب، دستگاههای مبدل حرارتی وتجهیزات فیلتراسیون نصب میگردند با حداقل افت فشار آب در مسیرگردش،  در تعیین سرعت گردش یا تعداد دفعات تعویض آب استخر در شبانه روز، از قانون ترقیق متوالی استفاده می شود.

دفعات تعویض آب استخر و گذر آن از فیلترها در جدول زیر تعیین شده است

نوع استخر دفعات تعویض (گردش) آب
استخرهای عمومی هر ۶ ساعت یکبار (۴ بار در ۲۴ ساعت)
استخرهای آموزشی و تمرینی هر ۴ ساعت یکبار (۶ بار در ۲۴ ساعت)
استخر عمومی کودکان هر ۲ ساعت یکبار (۱۲ بار در ۲۴ ساعت)
استخر درمانی هر نیم ساعت یکبار (۴۸ بار در ۲۴ ساعت)

سرعت گردش آب استخر:pool design1 طراحی تاسیسات استخر(بخش نخست)

سرعت گردش آب تحت شرایط مکش از ۱۷۰ لیتر بر ثانیه و تحت جریان ثقلی از ۸۵ لیتر بر ثانیه بیشتر نشود.سرعت مکش در داخل لوله نباید از ۸/۱متر بر ثانیه بیشتر شود

لوله کشی استخر:

حداقل ۳۰ درصد از کل آب گردشی باید از طریق سیستم تخلیه اصلی بگذرد.هر لوله مکشی اصلی به سمت پمپ باید به شیری مجهز باشد که امکان کنترل جریان تخلیه کلی را فراهم نماید .

نرخ جریان آب استخر

نرخ جریان آب در هر یک از مجاری ورودی آب باید حداکثر ۴ متر بر ثانیه باشد

شرایط بهینه استخر:

شرایط بهینه عبارت است از:

pH آب استخر: ۷/۲  الی۸/۷

– دما : ۲۵الی ۲۹ درجه سلسیوس

مجموع قلیائیت : ۸۰ الی ۱۲۰ میلی گرم بر لیتر

سختی کلسیم : ۱۸۰ الی ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر

شاخص حداشباع مثبت ومنفی۰/۵

سیستم گرمایشی استخر:برای گرمایش آب و محیط استخر نیاز به یک منبع گرمایی مانند بویلر (دیگ)داریم.

که در آینده نزدیک به آن می پردازیم.

Pin It on Pinterest