معماری مینوسی

این معماری فاقد سیر تحول است و نمی توان پیوستگی آن را جستجو کرد . وجود عوامل خارجی می تواد توضیح ظهور و محو شدن ناگهانی این تمدن باشد. مینوسی کهن : در هزاره سوم و اوایل هزاره دوم پیش از میلاد که کماکان در عصر نوسنگی هستند دانلود مقاله معماری مینوسی

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران