نمونه محاسبه برج خنک کن

cooling tower calculation example
در انتخاب یک برج خنک کن مناسب به  دو پارامتر نیازمندیم :۱- دبی آبی کندانسور چیلر و ۲-درجه حرارت مرطوب محیط به عنوان نمونه محاسبات برج خنک کن بیان شده است cooling towers goldman نمونه محاسبه برج خنک کن دبی آبی کندانسور چیلر= ۱۶۹ gpm درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر = ۸۹٫۶ F درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر= ۹۹٫۵ F درجه حرارت مرطوب محیط تهران= ۶۵٫۷F RANGE= درجه حرارت آب خروجی از کندانسور چیلر- درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر RANGE=99.5-89.6= 9.9 F APPROACH= درجه حرارت آب ورودی به کندانسور چیلر- درجه حرارت مرطوب محیط تهران APPROACH= 89.6-65.7 =23.9 F در نتیجه از یک دستگاه برج خنک کن فایبر گلاس با مشخصات برج خنک کن گلدمن استفاده می کنیم قطر برج خنک کن گلدمن= ۱۶۳ cm ارتفاع برج خنک کن=۱۹۰cm قدرت مصرفی برج خنک کن=۱ HP مشخصات برقی= ۳۸۰-۳-۵۰ وزن خالص برج خنک کن کیلو گرم =۱۶۷ وزن در حال کار برج خنک کن کیلو گرم=۳۶۹ افت فشار برج خنک کن فوت=۶٫۶ّ قطر لوله تخلیه اینچ=۱ قطر لوله پر کن اینچ=۳/۴      

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران