لطفن به احترام این شعر بلند شوید

NASTARAN Basahrdoost لطفن به احترام این شعر بلند شوید
کتاب مجموعه اشعار نسترن بشردوست به نام لطفن به احترام این شعر بلند شوید
منتشر شد.
  با زخم هایم بازی می کنم. می خندانم شان جا به جای شان می کنم روی بازو روی پیشانی روی ران قلب. درست است که اینطور خوب نمی شوند اما با درد می خندیم. #نسترن_بشردوست   هنوز نرفته ام که دلم برای دیوارهای خانه تنگ می شود شاعران پنجره ها را با خود می برند من آجرها را هر کجا که باشم خانه ام دیوار است.         مجال بده مرگ
صبح اول وقت هنوز دکمه ی پیراهن ام را نبسته ام هیز رو به روی سینه ام نشسته ایمجال بده مرگ این آخرین چای را با تو نه با همسرم می نوشم به سلامتی همه ی چای هایی که نوشیده ایممجال بده مرگ باید دوش بگیرم زیر آب نه در حباب های خالی که یکی یکی می ترکند و تو بیرون می زنی مانند تاول روی پوست مجال می دهم به تو مرگ برای قدردانی از شکیبایی ات رقص خداحافظی با زندگی را در آغوش تو اجرا می کنم موسیقی کو؟ نوازنده کجاست؟ آرام آرام از صدا شروع کنید و به نت سکوت برسید پانزده اسفند نود و چهار #نسترن_بشردوست

تگها :, ,

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران