کتابخانه آیت الله صبوری کاشان

گزارش تصویر از کتابخانه آیت الله صبوری کاشان 
  • طراحی و نظارت عالیه تاسیسات:مهندس نورمحمدی
  • طراحی  و نظارت عالیه ابنیه: مهندس ثابت
  • سیستم تهویه مطبوع: پکیج سرمایشی پشت بامی گلدمن همراه با کویل آبگرم
  • کاشان، گذر بابا ولی
 

Pin It on Pinterest

گلدمن نمایندگی انحصاری گودمن در ایران